Klávesové zkratky

Pro zobrazení dostupných klávesových zkratek pro konkrétní aplikaci jako Google Disk či Google Dokumenty použijte klávesovou zkratku CTRL + / (pro Windows a Linux) nebo  + / (pro OS X).

 

Další možností je vyhledat seznam v nápovědě, například pro Disk.